Stage

School Bleyburgh ziet de stage als een wezenlijk onderdeel voor onze VSO-leerlingen.
We proberen voor de leerlingen van de bovenbouw van het VSO dan ook een geïntegreerde leeromgeving te creëren van PGO-vakken en stages waarbij we de leerlingen gaandeweg steeds meer 'loslaten' en de leeromgeving steeds meer verplaatsen van intern (binnenschools) naar extern (buitenschools).
Stageplaatsen zijn o.a. te vinden binnen het zgn. vrije bedrijf, de gemeentelijke leerwerkbedrijven of dagactiviteitencentra (DAC).
De stagebegeleidster is verantwoordelijk voor het vinden van stageplaatsen en het begeleiden van leerlingen tijdens hun stage en helpt dan ook de leerbehoefte van de leerlingen in kaart te brengen.
De stagebegeleidster houdt contact met alle betrokkenen: leerling, leerkracht, ouders en de stageplek.